Twój Status

Numer klienta

Hasło

Zapamiętać hasło
Zapomniałeś hasła?
Wybierz główną kategorię
... Zapisy
Wybierz podkategorię
Kolor
Marka
Jak szukać? Szczegółowe wyszukiwanie
 

Wskazówka

Znaleziono zbyt wiele wyników.
Proszę zawęzić wyszukiwanie.

Ochrona danych

 

OCHRONA DANYCH


OCHRONA DANYCH

 

My, L-SHOP-TEAM Polska sp. z o.o., traktujemy ochronę Państwa danych osobowych w sposób bardzo poważny i ściśle przestrzegamy przepisów prawa. Dane osobowe są pobierane na niniejszej stronie internetowej jedynie w zakresie wymaganym względami technicznymi. W żadnym wypadku pobierane dane nie podlegają sprzedaży, ani nie są z innych powodów przekazywane osobom trzecim.

 

Poniższe oświadczenie przedstawia informacje, w jaki sposób gwarantujemy tę ochronę oraz jakie rodzaje danych są pobierane i do jakich celów.

Przetwarzanie danych na niniejszej stronie internetowej

L-SHOP-TEAM Polska sp. z o.o. pobiera i gromadzi automatycznie na swych plikach dziennika serwera informacje przekazywane do nas przez Państwa przeglądarkę. Są to:

 • typ/wersja przeglądarki
 • używany system operacyjny
 • referrer URL (wcześniej odwiedzona strona)
 • nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp (adres IP)
 • godzina zapytania do serwera

 

L-SHOP-TEAM Polska sp. z o.o. nie jest w stanie przyporządkować tych danych do określonych osób. Nie dokonuje się zestawiania tych danych z innymi źródłami danych; dane są ponadto usuwane po dokonaniu oceny statystycznej.

Cookies

Strony internetowe stosują w wielu miejscach tzw. cookies. Służą one do tego, aby kształtować naszą ofertę w sposób bardziej przyjazny dla użytkownika, efektywny i bezpieczny. Cookies są to małe piliki tekstowe, przechowywane na Państwa komputerze, które zapisuje Państwa przeglądarka. Większość stosowanych przez nas cookies są to tzw. „cookies sesyjne“. Po zakończeniu Państwa wizyty są one automatycznie kasowane. Cookies nie powodują uszkodzeń Państwa komputera i nie zawierają wirusów.

 

Newsletter

Jeżeli zechcą Państwo otrzymywać newsletter oferowany na stronie internetowej, potrzebny będzie do tego Państwa adres e-mail i informacje pozwalające nam na sprawdzenie, czy jesteście Państwo właścicielem podanego adresu e-mail oraz czy właściciel wyraża zgodę na otrzymywania newslettera. Nie są pobierane dalsze dane. W dowolnym momencie mogą Państwo wycofać zgodę na gromadzenie danych, adresu e-mail oraz ich wykorzystywanie do przesyłania newslettera.

Prawo do informacji

W każdej chwili mają Państwo prawo do informacji odnośnie zgromadzonych danych osobowych, ich pochodzenia oraz odbiorcy, jak również odnośnie celu gromadzenia danych. Informacji na temat zgromadzonych danych osobowych udziela pełnomocnik do spraw ochrony danych osobowych (L-SHOP-TEAM GmbH, pan Zeno Zaporowski, z.zaporowski@l-shop.de).

Dalsze informacje

Państwa zaufanie jest dla nas ważne. Dlatego też chcielibyśmy w każdej chwili służyć informacją odnośnie do przetwarzania Państwa danych osobowych. W przypadku pytań z Państwa strony, na które niniejsze oświadczenie w sprawie ochrony danych nie udzieliło odpowiedzi lub też jeżeli chcą Państwo uzyskać dokładniejsze informacje w jakiejkolwiek kwestii, prosimy o kontakt z: L-SHOP-TEAM GmbH, pan Zeno Zaporowski, z.zaporowski@l-shop.de.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. 1. Niniejszym wyrażam zgodę spółce L-Shop-Team Polska sp. z o.o. oraz wszelkim kapitałowo lub osobowo powiązanym z nią podmiotom, na przetwarzanie (tak w zbiorze jak i poza nim, a zwłaszcza: w kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach i w innych zbiorach ewidencyjnych oraz systemach informatycznych) moich danych osobowych w celu:

(i)         dokonania rejestracji w bazie danych klientów L-Shop-Team Polska sp. z o.o.;

(ii)        wykonania wszelkich umów zawartych z L-Shop-Team Polska sp. z o.o., w tym w szczególności w zakresie realizacji i rozliczenia zamówień oraz dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów;

(iii)      marketingu, reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości towarów świadczonych przez L-Shop-Team Polska sp. z o.o.

 

 

 1. 2. Przetwarzanie obejmuje wszelkie operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak ich: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie.

 

 1. 3. Niniejszym oświadczam i zapewniam, że zostałem poinformowany przez L-Shop-Team Polska sp. z o.o. o:

(i)         jej pełnej nazwie i adresie;

 

(ii)        celu przetwarzania danych osobowych;

 

(iii)      znanych L-Shop-Team Polska sp. z o.o. oraz przewidywanych odbiorcach tych danych osobowych;

(iv)      prawie dostępu do treści i poprawiania danych osobowych;

(v)        dobrowolności podania danych osobowych;

(vi)      innych uprawnieniach związanych z udostępnieniem L-Shop-Team Polska sp. z o.o. danych osobowych, a wymienionych w przepisach art. 32 – 35 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, w szczególności o prawie do:

 

 • kontroli przetwarzania danych osobowych zawartych w zbiorze;
 • wystąpienia z wnioskiem o poinformowanie o przysługujących prawach oraz o udzielenie informacji odnośnie do przetwarzanych danych osobowych (także na piśmie);
 • uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub usunięcia danych osobowych ze zbioru

 

Europejska Platforma Rozwiązywania Sporów On-line: www.ec.europa.eu/consumers/odr.